Vilket Bristav-nummer har ?

Johannes Klenells Bristav-nummer är

2

Johannes Klenell
var med i avsnittet Fredrik Reinfeldt "Halvvägs"
i podden Flumskolan med
Jonatan Unge

Jonatan Unge
var med i avsnittet Extrasode 3: Självförakt och miljötänk
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johannes Klenells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet