Vilket Bristav-nummer har ?

Marcus Johanssons Bristav-nummer är

1

Marcus Johansson
var med i avsnittet 60
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Marcus Johanssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym