Vilket Bristav-nummer har ?

Jens Hulténs Bristav-nummer är

3

Jens Hultén
var med i avsnittet 95
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 14
i podden Nemo Möter En Vän med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 278
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jens Hulténs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet