Vilket Bristav-nummer har ?

Jens Hulténs Bristav-nummer är

3

Jens Hultén
var med i avsnittet 95
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 8
i podden Nemo Möter En Vän med
Mange Schmidt

Mange Schmidt
var med i avsnittet #2
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Jens Hulténs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym