Vilket Bristav-nummer har ?

David Sundins Bristav-nummer är

1

David Sundin
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se David Sundins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym