Vilket Bristav-nummer har ?

David Sundins Bristav-nummer är

1

David Sundin
var med i avsnittet 304: Arons dialekter
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se David Sundins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym