Vilket Bristav-nummer har ?

Jan Rippes Bristav-nummer är

3

Jan Rippe
var med i avsnittet #13
i podden Veckans Samtal med
Johan Ahlberg

Johan Ahlberg
var med i avsnittet #26
i podden Veckans Samtal med
Christopher Linnell

Christopher Linnell
var med i avsnittet 101 En kareoke-indian
i podden Nisse å den där äldre med
Petter Bristav

Se Jan Rippes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet