Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Ahlbergs Bristav-nummer är

2

Johan Ahlberg
var med i avsnittet #24
i podden Veckans Samtal med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 295
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johan Ahlbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym