Vilket Bristav-nummer har ?

Isam Khalils Bristav-nummer är

3

Isam Khalil
var med i avsnittet Avsnitt 42
i podden Du Får Vila Sen med
Daniel Ekberg

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 3
i podden Du Får Vila Sen med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 160
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Isam Khalils poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet