Vilket Bristav-nummer har ?

Hjalmar Nilsonnes Bristav-nummer är

3

Hjalmar Nilsonne
var med i avsnittet När clean tech blir Big Business
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 122
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Hjalmar Nilsonnes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym