Vilket Bristav-nummer har ?

Hicham Chahines Bristav-nummer är

4

Hicham Chahine
var med i avsnittet 14. Being CEO of a Gaming empire
i podden Esportpodden med
Emil "Heaton" Christensen

Emil "Heaton" Christensen
var med i avsnittet 94
i podden Businesspodden med
Mikael Arndt

Mikael Arndt
var med i avsnittet 85
i podden Businesspodden med
Calle Schulman

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Hicham Chahines poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym