Vilket Bristav-nummer har ?

Kristoffer Appelquists Bristav-nummer är

1

Kristoffer Appelquist
var med i avsnittet 51
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kristoffer Appelquists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet