Vilket Bristav-nummer har ?

Hanna Noorbergs Bristav-nummer är

5

Hanna Noorberg
var med i avsnittet ep 043
i podden Hälsosant med
Carolina Werling

Carolina Werling
var med i avsnittet ep 014
i podden Hälsosant med
Jonas Bergqvist (sjukgymnast)

Jonas Bergqvist (sjukgymnast)
var med i avsnittet 28. Optimal livsstil och kontroversiell fasta
i podden Mattias Ribbing Podcast med
Mattias Ribbing

Mattias Ribbing
var med i avsnittet 30. Rutiner, OCD och produktivitet
i podden Mattias Ribbing Podcast med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 189
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Hanna Noorbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet