Vilket Bristav-nummer har ?

Hanna Hesselmans Bristav-nummer är

4

Hanna Hesselman
var med i avsnittet Avsnitt 11. Fossiloberoende fordonsflotta - Är det möjligt?
i podden Miljöpodden med
Mattias Goldmann

Mattias Goldmann
var med i avsnittet När clean tech blir Big Business
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 03
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Hanna Hesselmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym