Vilket Bristav-nummer har ?

Gustaf Görfelts Bristav-nummer är

3

Gustaf Görfelt
var med i avsnittet Om Johnny Bode
i podden Snedtänkt med
Kalle Lind

Kalle Lind
var med i avsnittet 14 maj
i podden AMK Morgon med
David Sundin

David Sundin
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Gustaf Görfelts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym