Vilket Bristav-nummer har ?

Gunilla Perssons Bristav-nummer är

3

Gunilla Persson
var med i avsnittet 94
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 80
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Brita Zackari

Brita Zackari
var med i avsnittet 227
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Gunilla Perssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym