Vilket Bristav-nummer har ?

Gisela Fleischers Bristav-nummer är

3

Gisela Fleischer
var med i avsnittet Om konceptkonst
i podden Snedtänkt med
Kalle Lind

Kalle Lind
var med i avsnittet 14 maj
i podden AMK Morgon med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Gisela Fleischers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym