Vilket Bristav-nummer har ?

Görel Hansers Bristav-nummer är

3

Görel Hanser
var med i avsnittet 14
i podden Ligga med Brodrej med
Gunilla Brodrej

Gunilla Brodrej
var med i avsnittet 7
i podden Ligga med Brodrej med
Shima Niavarani

Shima Niavarani
var med i avsnittet 178
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Görel Hansers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet