Vilket Bristav-nummer har ?

Freja Norrmans Bristav-nummer är

5

Freja Norrman
var med i avsnittet Avsnitt 10. Omställning Sverige - Lokala initiativ med positiv anda
i podden Miljöpodden med
Hanna Hesselman

Hanna Hesselman
var med i avsnittet Avsnitt 11. Fossiloberoende fordonsflotta - Är det möjligt?
i podden Miljöpodden med
Mattias Goldmann

Mattias Goldmann
var med i avsnittet När clean tech blir Big Business
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 122
i podden Overkligt med
Måns Ortner

Måns Ortner
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Freja Norrmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet