Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik af Trampes Bristav-nummer är

3

Fredrik af Trampe
var med i avsnittet Om Henning Sjöström
i podden Snedtänkt med
Kalle Lind

Kalle Lind
var med i avsnittet Bert Karlsson "Mitt liv som Bert" (2006)
i podden Flumskolan med
Jonatan Unge

Jonatan Unge
var med i avsnittet 7
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredrik af Trampes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym