Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik af Trampes Bristav-nummer är

3

Fredrik af Trampe
var med i avsnittet Underliga radionämndsanmälningar
i podden Snedtänkt med
Kalle Lind

Kalle Lind
var med i avsnittet 14 maj
i podden AMK Morgon med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 125
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredrik af Trampes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym