Vilket Bristav-nummer har ?

Fredrik Rubens Bristav-nummer är

3

Fredrik Ruben
var med i avsnittet Ögon, händer och robotar – när kroppen blir digital
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 122
i podden Overkligt med
Måns Ortner

Måns Ortner
var med i avsnittet 131
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Fredrik Rubens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym