Vilket Bristav-nummer har ?

Fredric Tegebros Bristav-nummer är

3

Fredric Tegebro
var med i avsnittet 38
i podden Businesspodden med
Josef Fallesen

Josef Fallesen
var med i avsnittet 51
i podden Businesspodden med
Messiah Hallberg

Messiah Hallberg
var med i avsnittet 128
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredric Tegebros poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym