Vilket Bristav-nummer har ?

Fredric Tegebros Bristav-nummer är

3

Fredric Tegebro
var med i avsnittet 52
i podden Businesspodden med
Mikael Arndt

Mikael Arndt
var med i avsnittet 59
i podden Businesspodden med
Jakob Öqvist

Jakob Öqvist
var med i avsnittet 168
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Fredric Tegebros poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym