Vilket Bristav-nummer har ?

Finn Zetterholms Bristav-nummer är

3

Finn Zetterholm
var med i avsnittet Om den svenska visvågen
i podden Snedtänkt med
Kalle Lind

Kalle Lind
var med i avsnittet 14 maj
i podden AMK Morgon med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Finn Zetterholms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet