Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Helmersons Bristav-nummer är

3

Erik Helmerson
var med i avsnittet 6
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 34
i podden Retoriskt! med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 52
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Erik Helmersons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym