Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Helmersons Bristav-nummer är

3

Erik Helmerson
var med i avsnittet 6
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 2
i podden Retoriskt! med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Erik Helmersons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym