Vilket Bristav-nummer har ?

Erik Helmersons Bristav-nummer är

3

Erik Helmerson
var med i avsnittet 6
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 10
i podden Retoriskt! med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 16
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Erik Helmersons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym