Vilket Bristav-nummer har ?

Emelie Rosenquists Bristav-nummer är

3

Emelie Rosenquist
var med i avsnittet Ufopodden - vad ska man tro på?
i podden DokuPodd med
Clas Svahn

Clas Svahn
var med i avsnittet 42
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 115
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Emelie Rosenquists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym