Vilket Bristav-nummer har ?

Andrev Waldens Bristav-nummer är

2

Andrev Walden
var med i avsnittet 2 juni
i podden AMK Morgon med
K Svensson

K Svensson
var med i avsnittet Extrasode 6: Planka museum
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Andrev Waldens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym