Vilket Bristav-nummer har ?

Andrev Waldens Bristav-nummer är

2

Andrev Walden
var med i avsnittet #47
i podden Bra snack med
Anna Sahlin

Anna Sahlin
var med i avsnittet 268
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Andrev Waldens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym