Vilket Bristav-nummer har ?

Elin Grelsson Almestads Bristav-nummer är

3

Elin Grelsson Almestad
var med i avsnittet ep010
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Johannes Klenell

Johannes Klenell
var med i avsnittet 9 april
i podden AMK Morgon med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 9 juni
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Elin Grelsson Almestads poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym