Vilket Bristav-nummer har ?

Maja Åströms Bristav-nummer är

2

Maja Åström
var med i avsnittet ep054
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Maja Åströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet