Vilket Bristav-nummer har ?

Maja Åströms Bristav-nummer är

2

Maja Åström
var med i avsnittet ep022
i podden Lundellbunkern Volym 1 med
Andres Lokko

Andres Lokko
var med i avsnittet 3. Schyffert & Lokko
i podden #PodOutWest med
Petter Bristav

Se Maja Åströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym