Vilket Bristav-nummer har ?

Edward Snowdens Bristav-nummer är

4

Edward Snowden
var med i avsnittet Edward Snowden
i podden Studentaftonpodden med
Andreas Ekström

Andreas Ekström
var med i avsnittet Avsnitt 07
i podden Gudgubbar med
Lena Andersson

Lena Andersson
var med i avsnittet 157
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Edward Snowdens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym