Vilket Bristav-nummer har ?

Andreas Ekströms Bristav-nummer är

3

Andreas Ekström
var med i avsnittet Avsnitt 07
i podden Gudgubbar med
Lena Andersson

Lena Andersson
var med i avsnittet 157
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Andreas Ekströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet