Vilket Bristav-nummer har ?

Lena Anderssons Bristav-nummer är

2

Lena Andersson
var med i avsnittet 157
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Lena Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet