Vilket Bristav-nummer har ?

Dragomir Mrsics Bristav-nummer är

3

Dragomir Mrsic
var med i avsnittet 63
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 100
i podden Nemo Möter En Vän med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 258
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Dragomir Mrsics poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym