Vilket Bristav-nummer har ?

Denzs Bristav-nummer är

4

Denz
var med i avsnittet Avsnitt 87
i podden Vad blir det för rap? med
Petter Hallén

Petter Hallén
var med i avsnittet Avsnitt 28!
i podden Vad blir det för rap? med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet 99
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 47
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Denzs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym