Vilket Bristav-nummer har ?

Jonathan Rollins Bristav-nummer är

1

Jonathan Rollins
var med i avsnittet 12 april 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Jonathan Rollins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym