Vilket Bristav-nummer har ?

Hasan Ramics Bristav-nummer är

2

Hasan Ramic
var med i avsnittet #117 – Moonlight, rap-beef & att bli spottad på med Hasan Ramic
i podden The Power Meeting Podcast med
Jonathan Rollins

Jonathan Rollins
var med i avsnittet 12 april 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Hasan Ramics poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet