Vilket Bristav-nummer har ?

David Wallinders Bristav-nummer är

3

David Wallinder
var med i avsnittet Kan Stockholm bli ett Silicon Valley...ehe, Silicon Forrest?
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 19
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se David Wallinders poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym