Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Starks Bristav-nummer är

3

Daniel Stark
var med i avsnittet Det globala enmansföretaget
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 50
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Daniel Starks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym