Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Espinosas Bristav-nummer är

3

Daniel Espinosa
var med i avsnittet 97
i podden Overkligt med
Josef Fares

Josef Fares
var med i avsnittet 76
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Daniel Espinosas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym