Vilket Bristav-nummer har ?

Daniel Espinosas Bristav-nummer är

3

Daniel Espinosa
var med i avsnittet 97
i podden Overkligt med
Oskar Wolontis

Oskar Wolontis
var med i avsnittet 146
i podden Overkligt med
Måns Ortner

Måns Ortner
var med i avsnittet 131
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Daniel Espinosas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym