Vilket Bristav-nummer har ?

Oskar Wolontis Bristav-nummer är

2

Oskar Wolontis
var med i avsnittet 28
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Oskar Wolontis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym