Vilket Bristav-nummer har ?

Christopher O’Regans Bristav-nummer är

3

Christopher O’Regan
var med i avsnittet Christopher O’Regan
i podden Grunden Media Podcast med
Carl-Magnus Eriksson

Carl-Magnus Eriksson
var med i avsnittet Daniel Lemma
i podden Grunden Media Podcast med
Daniel Lemma

Daniel Lemma
var med i avsnittet 10
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Christopher O’Regans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym