Vilket Bristav-nummer har ?

Carl von Blixens Bristav-nummer är

3

Carl von Blixen
var med i avsnittet 18. Den andra sidan
i podden Skeptikerpodden med
Maria @techniskeptic

Maria @techniskeptic
var med i avsnittet 32
i podden Vettigt Trams med
Tommy Hedström

Tommy Hedström
var med i avsnittet Ep 36
i podden Vettigt Trams med
Petter Bristav

Se Carl von Blixens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym