Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik Grunds Bristav-nummer är

1

Henrik Grund
var med i avsnittet Ep 36
i podden Vettigt Trams med
Petter Bristav

Se Henrik Grunds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet