Vilket Bristav-nummer har ?

Maria @techniskeptics Bristav-nummer är

2

Maria @techniskeptic
var med i avsnittet 32
i podden Vettigt Trams med
Linus Carle

Linus Carle
var med i avsnittet Ep 36
i podden Vettigt Trams med
Petter Bristav

Se Maria @techniskeptics poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym