Vilket Bristav-nummer har ?

Carina M Johanssons Bristav-nummer är

3

Carina M Johansson
var med i avsnittet Carina M Johansson
i podden Grunden Media Podcast med
Carl-Magnus Eriksson

Carl-Magnus Eriksson
var med i avsnittet Alex Schulman
i podden Grunden Media Podcast med
Alex Schulman

Alex Schulman
var med i avsnittet 22
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Carina M Johanssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym