Vilket Bristav-nummer har ?

Calle Johansson (FZ)s Bristav-nummer är

3

Calle Johansson (FZ)
var med i avsnittet #14 Internetmuseum Podd
i podden Internetmuseum Podd med
Angelica Norgren

Angelica Norgren
var med i avsnittet 160
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Calle Johansson (FZ)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym