Vilket Bristav-nummer har ?

Angelica Norgrens Bristav-nummer är

2

Angelica Norgren
var med i avsnittet 117
i podden Overkligt med
Måns Ortner

Måns Ortner
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Angelica Norgrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym