Vilket Bristav-nummer har ?

Bruno Hibombos Bristav-nummer är

4

Bruno Hibombo
var med i avsnittet Avsnitt 84! Khia-special
i podden Vad blir det för rap? med
Hugo Wittorf

Hugo Wittorf
var med i avsnittet Avsnitt 28!
i podden Vad blir det för rap? med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet 99
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 146
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Bruno Hibombos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet