Vilket Bristav-nummer har ?

Björn Rosengrens Bristav-nummer är

3

Björn Rosengren
var med i avsnittet 39
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 1
i podden Retoriskt! med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 233
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Björn Rosengrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym