Vilket Bristav-nummer har ?

Björn Rosengrens Bristav-nummer är

3

Björn Rosengren
var med i avsnittet 39
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 49
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 68
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Björn Rosengrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym