Vilket Bristav-nummer har ?

Björn Rosengrens Bristav-nummer är

3

Björn Rosengren
var med i avsnittet 39
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet Special 5
i podden Retoriskt! med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Björn Rosengrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym