Vilket Bristav-nummer har ?

Barbro Hedvalls Bristav-nummer är

3

Barbro Hedvall
var med i avsnittet 46
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 58
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 295
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Barbro Hedvalls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet