Vilket Bristav-nummer har ?

Barbro Hedvalls Bristav-nummer är

3

Barbro Hedvall
var med i avsnittet 46
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 34
i podden Retoriskt! med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 122
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Barbro Hedvalls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym