Vilket Bristav-nummer har ?

Anton Holms Bristav-nummer är

4

Anton Holm
var med i avsnittet 8. Hästförakt och Design
i podden Brus med
Simon Hjortfors

Simon Hjortfors
var med i avsnittet 50. Säd för Fåglarna
i podden Brus med
Isidor Olsbjörk

Isidor Olsbjörk
var med i avsnittet 17
i podden Humoristerna med
Marcus Thapper

Marcus Thapper
var med i avsnittet 28
i podden Humoristerna med
Petter Bristav

Se Anton Holms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym