Vilket Bristav-nummer har ?

Isidor Olsbjörks Bristav-nummer är

2

Isidor Olsbjörk
var med i avsnittet 33
i podden Humoristerna med
Marcus Thapper

Marcus Thapper
var med i avsnittet 28
i podden Humoristerna med
Petter Bristav

Se Isidor Olsbjörks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym