Vilket Bristav-nummer har ?

Anna Jenelius Bristav-nummer är

4

Anna Jenelius
var med i avsnittet 7
i podden Den fjärde väggen med
Nor Aneer

Nor Aneer
var med i avsnittet 11
i podden Den fjärde väggen med
Eira Ekre

Eira Ekre
var med i avsnittet 95
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Anna Jenelius poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym